Daily Archives: 24/06/2011

[Interview] 2NE1 phỏng vấn với Cyworld về “I AM THE BEST”

Phỏng vấn: 2NE1 phỏng vấn với Cyworld về “I AM THE BEST”

Source: Cyworld
Translated by: SlaveTranslator@WeLoveDara/ BlackjackBelle@OhDara
V*trans by Rờm @ TOUCH2NE1
DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT PERMISSION

Wassup! Chúng tôi là 2NE1!

Continue reading

Categories: Interview, Trans | 6 Comments

[Pictures] Minzy chụp ảnh cho “Phòng khám cún con”

Source: SeizePuppy.com
Credit: DCpinkMIC@twitter.com
Re-up by Rờm

Categories: Photos | 20 Comments

[2ND MINI ALBUM] I AM THE BEST

I Am the BEST

Continue reading

Categories: Lyrics | Tags: , , , | 14 Comments

[News] “I’m the best” gần như ngay lập tức leo lên #1 của các BXH

Source: Naver, MNET, Soribada, Cyworld, Daum, Monkey 3, Melon Dosirak

Caps by tazanya and Kazzy @ygladies.com

Vtrans by Jilinh@touch2ne1

Gần như ngay lập tức, bài hát mới nhất của 2NE1 “I AM THE BEST” đã leo lên top của gần hết càng bảng xếp hạng âm nhạc online. Hiện tại 2NE1 đang đứng ở vị trí số 1 ở tất cả các bảng xếp hạng trử Monkey3 (2NE1 đang đứng ở vị trí thứ 7) và Melon. Bài hát của 2NE1 hiện chưa được xếp hạng trên Melon.

Continue reading

Categories: Info/News | 10 Comments

[Vietsuß] 2NE1 – I Am The Best (Audio)

2NE1 – I Am The Best (Audio)

Translators: Crow & Crazy Fun
Timer: Rờm
Encoder: Rờm

BROUGHT TO YOU BY TO ANYONE SUB – ƬӨЦᄃΉ 2NE1
DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT FULL CREDITS

https://i2.wp.com/vc8.upanh.com/thumbpic/24.91.31190857.8UU0/view.700x0.jpg

Continue reading

Categories: Music Video, To AnyOne Sub | 44 Comments

%d bloggers like this: