[Tuts] VOTE 2011 MNET Summer Break 20′s Choice

Event: 2011 Mnet Summer Break 20′s Choice

Date: 7/6/2011
Thời gian: 6:00 PM-9:00 PM KST
Thời gian vote: 17/6 – 6/7

Link vote:

http://music.cyworld.com/event/promotion/2011/choice/vote.asp#none

Vote cho hạng mục #’s 6, 7 and 16

Cre: Ohdara.wp.com

P/s: không cần đăng kí, mỗi ngày vote được 1 lần. Click vào box/từ có “투표하기”. Pop-up hiện ra nghĩa là bạn vote thành công

Categories: Tutorial | Tags: | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Tuts] VOTE 2011 MNET Summer Break 20′s Choice

  1. love_bommie_2ne1

    Mình đã vote cả 3 rồi nhé!
    Lạ quá mấy BJs ơi, trong 3 hạng mục thì có 2 hạng mục là có Big Bang và GD đó!

  2. e0. 4 gái nhà mình năm nay yếu quá. Toàn đứng thứ 4. Bote nhiệt tình đi các BJs

Leave a Reply to DucHieuBalckJacks Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: