Daily Archives: 08/06/2011

[YG Life Update] YG On Air tập 6.

Source: YG-life
Cre: YGL for Engtrans
Vtrans by NgocNamBJ@Touch2ne1.info

YG On Air tập 6.

2NE1  “Lonely” – Màn trình diễn live cuối cùng.

Vào thứ sáu, 10/6 lúc 6:05 chiều (theo giờ Hàn)

Categories: YG-Life | 2 Comments

[Video] F.T Island covers Park Bom’s “You and I”

Source: youtube@Athenejen2

Categories: 21Tube | 6 Comments

[Pictures] 2NE1 @ Osaka Music of Heart 2011

credit: KamiliAsanama @ twitter/ SBS
re-up by Rờm

https://i2.wp.com/vc6.upanh.com/thumbpic/23.425.30480265.Y2a0/4.700x0.jpg

Continue reading

Categories: Photos | 7 Comments

[Twitter][07.06.11] MINZY

Credit: YGL
Vtrans by yummychoi @ Touch 2NE1
DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT PERMISSION

Photobucket Continue reading

Categories: MINja, Trans, Twitter/Me2day | Leave a comment

[me2DAY][8.6.11] DARA (update #4)

Credit: SlaveTranslator@WeLoveDara/BlackjackBell@OhDara
Vtrans by yummychoi @ Touch 2NE1 & Hye Min@touch2ne1
DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT PERMISSION

#4

Continue reading

Categories: DARAholic, Trans, Twitter/Me2day, YG-Life | Leave a comment

[News] Có thể sẽ có single solo của Minzy ?

Source: Monkey3
Cre: YGL
Vtrans by NgocNamBJ @ Touch2NE1.info

Continue reading

Categories: MINja, Trans | 7 Comments

[Trans] 2NE1 phỏng vấn với GISELLE SANCHEZ ở Philippines

Article by Gossip Girl GISELLE SANCHEZ
Vtrans by Hye Min@touch2ne1 (lựơc dịch)
DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

https://i2.wp.com/cc6.upanh.com/23.417.30471755.7Xr0/46207410.jpg

MANILA, Philippines — Đội ngũ báo chí địa phương gồm gần 100 người đã tập trung ở khách sạn Intercon cho buổi họp báo của 2NE1 trước khi concert ở Araneta của nhóm diễn ra vào thứ 7. Chỉ có 4 người trong số các nhà báo được phép thực hiện 1 cuộc phỏng vấn 1-đối-1 với họ.

Continue reading

Categories: Interview | 3 Comments

[Me2day] Dara update [07.06.11]

Source: Dara’s me2DAY
E-trans: SlaveTranslator@WeLoveDara/BlackjackBelle@OhDara
Vtrans by Hye Min @ Touch2NE1.info

Continue reading

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | 7 Comments

%d bloggers like this: