[5/6/11] Minzy’s twitter update

Cre: ygladies

V*trans by Yummychoi@touch2ne1

Take it out with permission

Photobucket

Để tránh làm tổn thương mọi người hơn là sử dụng những từ ngữ tầm thường tôi sẽ cố gắng tìm những từ đã được nới lỏng hơn một chút và bây giờ ..Đầu tôi đang được lấp đầy bằng các từ ngữ đến nỗi nó có thể biến thành cuốn từ điển! Tôi muốn đầu óc tôi trông rỗng 1 chút!! Tôi muốn làm nên 1 trang trống sạch sẽ!

Categories: MINja, Trans, Twitter/Me2day, YG-Life | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[5/6/11] Minzy’s twitter update

  1. là sao? chả hiểu Minkki đang nói đến cái gì cả?…

  2. BJs

    Ý minzy nói là HQ có nhiều kính ngữ phải xưng hô…nói năng lễ phép để tránh người khác tổn thương…Cô phải học những thứ đó nên mệt í mà 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: