[Fancams] 2NE1 tại ĐH Chung Ang [27.5.11]

 

Categories: 21Tube | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[Fancams] 2NE1 tại ĐH Chung Ang [27.5.11]

  1. N&N

    zậy là chỗ này mới là nơi hát Live Lonely đầu tiên.hoho

  2. ran_don't_cry

    các gái hài thật, các shơ truyền hình của các nhà đài thì hok chịu tham gia lại toàn đi diễn ở các trường Đại học…hehe…Đúng là các gái, khác người mak!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: