[Chú ý] Một số điều cần biết dành cho Touch Translators

Mọi bài viết đều phải theo quy định sau:

1.  Với những bài trans dài, đều phải sử dụng chức năng https://i1.wp.com/cb6.upanh.com/22.1016.30033665.7E20/capture.png để thu gọn bài trên trang chủ. Trong đó phải có ảnh minh họa (nếu bài gốc không có ảnh thì nên linh hoạt thêm ảnh vào cho bài trở nên dễ đọc hơn :)) Chú ý khi trans bài thì đánh dấu “.”, dấu “,” cho đúng nếu không thì những bài dài sẽ càng trở nên khó đọc T.T. Có thể tham khảo bố cục, cách trình bày ở đây.

Update me2day/twitter phải kèm theo ngày tháng trên tựa đề. VD: [Meday] Dara update 0101011

2. Lỗi thường gặp cần chú ý : Sau khi UPDATE bài viết phải tiếp tục VIEW POST để kiểm tra lại bài viết cẩn thận, đặc biệt lưu ý về phân loại (CATEGORY), Uncategorized là chuyên mục mặc định dành cho những-bài-viết-chưa-phân-loại. Nhưng Touch2NE1 đã có đầy đủ các category cần thiết khi up bài, vì thế nếu thấy bài viết của mình nằm trong Uncategorized thì phải lập tức chỉnh sửa để tiện cho việc tìm kiếm về sau.

Categories: Admin Posts | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: