Daily Archives: 24/05/2011

[Trans] Điều gì gây đặc biệt ở YG On Air?

CREDIT: 찰고구마 @ DC2NE1, Naver Shopping, YG on Air (1, 2, 3, 4), What is YG on Air , KRW to USD converter
ARTICLE: Yue @ LP2NE1
Vtrans by NgocNamBJ.
DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT PERMISSION

Ngay khi YG On Air bắt đầu phát sóng, YG Ent đã giả i thích rằng lí do để họ sản xuất webcast này là họ muốn có một môi trường sáng tạo cho các nghệ sĩ của họ, và không có sự hạn chế của các đài phát thanh truyền hình Hàn Quốc. Và đúng như đã hứa, họ mang đến không hỉ những màn biểu diễn đặc biệt của các nghệ sĩ nhà YG,  họ còn cho fans thấy những gì diễn ra trong YG Ent. Continue reading

Categories: Trans, YG Family, YG-Life | 3 Comments

[Info] Lonely trên BXH của youtube tuần vừa qua

Source: Youtube.com
Article and all Caps by tazanya @ygladies.com

V-trans & reup by Hye Min@touch2ne1


Continue reading

Categories: Uncategorized | 4 Comments

%d bloggers like this: