[Info] Bảng xếp hạng đĩa đơn trên Instiz tuần thứ 3 tháng 5

Source: Instiz ichart

Cr: allkop

1. 2NE1 – “Lonely” – 14,753 điểm

2. Baek Ji Young – “Average” – 7,148 điểm

3. Sunny Hill – “Pit-a-pat” – 6,297 điểm

4. Im Jae Bum – “Love” – 5,708 điểm

5. SISTAR19 – “Ma Boy” – 5,532 điểm

6. B2ST – “On Rainy Days” – 5,257 điểm

7. B2ST – “Fiction” – 5,249 điểm

8. Park Jung Hyun – “I Hope It Can Be That Way Now” – 2,511 điểm

9. Park Bom – “Don’t Cry” – 2,395 điểm

10. Im Jeong Hee – “Golden Lady” (ft. HyunA 4minute) – 2,332 điểm


Categories: Uncategorized | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “[Info] Bảng xếp hạng đĩa đơn trên Instiz tuần thứ 3 tháng 5

 1. EyeHolding

  Điểm số vị trí thứ nhất và thứ hai thật là khác biệt, keke

 2. tabi.bommie

  ồ mồ, không hề promo mà còn thế

  không biết promo vào thì thế nào…

 3. Mưa bé

  Ôi gấp đôi cái thứ 2 kìa <3~

 4. Steph.T.June

  bà Bom nhà mềnh vẫn đứng top 10 thì Lonely cũng sẽ giữ nguyên vị trí đấy thôi :))
  chấn đầu chặn cuối 😡 2NE1 thật tuyệt vời ~!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: