[19.05.11] Dara’s Me2day update

Cre: Dara’s Me2day + ohdara for E-trans

V-trans by Yummychoi@touch2ne1.info

Take it out with full permission

#2


Ngày mai trên YG on Air,chúng tôi sẽ cập nhật thời gian thực tế lần thứ 2~!!  Hãy chờ đợi 4 chúng tôi nhé! Ngày mai,chúng tôi sẽ trả lời rất nhiều và đáp lại những thứ mà các bạn thắc mắc,vậy nên làm ơn hãy chuẩn bị đi! ^.^ Ngày mai,tôi sẽ gửi tập kẹp tài liệu Nikon đáng yêu có ảnh của chúng tôi đã kí trong đó cho người thắng cuộc! ^.^

#3

Chẳng phải những thứ này rất đáng yêu sao?! ke Học sinh và các nhân viên có thể sẽ cần nó cho những nhu cầu của họ! Tôi sử dụng nó để giữ bài giảng ở trường đại học Yonsei của tôi,và cũng để cho lời bài hát của chúng tôi nữa! Thật đấy~ Thực sự rất hữu ích~!!!!!!!!! ^_^ ke ke ke

Categories: DARAholic, Trans, Twitter/Me2day, YG-Life | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[19.05.11] Dara’s Me2day update

  1. lovepcdolls

    Ko hiểu lắm n~ lời Dara nói :))

    • Hye Min

      ngày mai 2ne1 sẽ lên me2day trả lời các câu hỏi của fan í mà!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: