Daily Archives: 18/05/2011

[VIDEO] Full CF Etude’s “Aloha Girl” của Dara

Source:

Categories: 21Tube, CF, DARAholic | 3 Comments

[me2day] Dara update

Source: Dara me2day

Etrans by SlaveTranslator@WeLoveDar/BlackjackBelle@OhDara/dc_idot & AA-CHAN.net

Vtrans by Hye Min@touch2ne1

Continue reading

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | Leave a comment

[News] Sandara Park thuyết trình tại Đại học Yonsei

Source: http://news.nate.com/view/20110517n17530
Translated by jangkitty @ ygladies.com

Vtrans by Hye Min@touch2ne1

Sau khi thành viên của 2NE1, Sandara Park, đứng trên bục giảng của 1 trường đại học để thuyết trình, câu chuyện đằng sau bài giảng của cô đã gây nhiều chú ý.
Continue reading

Categories: DARAholic, Info/News | Leave a comment

[News] Dara chúc mừng kỷ niệm 2 năm của 2NE1

Source + Photos: TV Daily via Nate

Shared by allkpop

Vtrans by Hye Min@touch2ne1


Continue reading

Categories: DARAholic, Info/News | 1 Comment

[News] Chi phí trang phục trong “Lonely” cao hơn cả chi phí sản xuất

Source: http://news.nate.com/view/20110517n31969, http://news.nate.com/view/20110517n31864
Translated by GEE @ ygladies.com

Vtrans by Hye Min@touch2ne1

Continue reading

Categories: Info/News | 2 Comments

[Vietsuß] YG ON AIR EPISODE 3

YG ON AIR EPISODE 3

Translator: Steph.T.June
Editor: Crazy Fun & Rờm
Timer: Ayo
Encoder: Rờm

BROUGHT TO YOU BY TO ANYONE SUB – ƬӨЦᄃΉ 2NE1
DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT FULL CREDITS

https://i0.wp.com/cb2.upanh.com/22.550.29554321.bg50/toanyonesubvietsubygonairepisode3.jpg

Continue reading

Categories: To AnyOne Sub, YG ON AIR | Leave a comment

%d bloggers like this: