[Fan-cam] Bài giảng của Dara ở ĐH Yonsei

cr: KhanhinKorea@utube

Categories: 21Tube, DARAholic | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Fan-cam] Bài giảng của Dara ở ĐH Yonsei

  1. lovepcdolls

    hic, mình mà ngồi đó thì làm j có tâm trí mà nghe giảng chứ, chỉ nghe giọng nàng với ngắm nàng thôi. Ước j….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: