[YG-life update] YG On Air ep 3

Source: YG Life, crazyxcami@YGLadies.com & 21bangs

Thông tin về Big Bang concert ở Nhật Bản

Màn trình diễn live Don’t cry của Park Bom

13/5 (thứ 6) 06:05 chiều

(04:05 chiều theo giờ Việt)

Categories: YG-Life | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[YG-life update] YG On Air ep 3

  1. mr izzi

    đỉnh đỉnh đỉnh 😉
    dù lonely đã ra nhưng vẫn chưa hết ghiền don’t cry, hê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: