[me2day] Dara update

cr: SlaveTranslator@WeLoveDara/BlackjackBelle@OhDara
V-trans by Hye Min@touch2ne1

랙잭~ 암쏘 론리론리론리론리론리~! 이번주는 론리 나오는주! 너무 론리한 달옹이 여러가지 깨알같은 이벤트 준비중이니 놓치지 않게 집중해요!!! 집중! 빡! +.+ 이히히히히.. 재밋겟는뒈~?!? 상콤한뒈?!! ps. 스페샬땡스 투~ 박부장 홍보비서겸 파트너 부끄님!^^
보나스! 퉤니원 이번달 축제스케줄 투척! 13일 8pm 연세대 13일 9pm 경원대 26일 단국대 27일 중앙대 놀러와요! 렛츠고파뤠!

Blackjacks~ Mình đang rất lonely lonely lonely lonely lonely! Tuần này Lonely sẽ được ra mắt! Vì thế nên Lonely Dara đang tập trung cho những sự kiện thật tuyệt vời, để ko bỏ lỡ bất cứ việc nào hết!! Tập trung nào! Ppak! +.+ Hihihi… Thế này ko thú vị sao?!? Rất mới mẻ, đúng ko?!! P/S: Gửi lời cám ơn đặc biệt tới~ Cộng sự của Đạo diễn Park đồng thời là thư ký PR, Bukkeu-nim! ^^

Tags: Tặng thêm mọi người đây! Tháng này 2NE1 sẽ tham gia rất nhiều các festival! 8h tối ngày 13, tại Đại học Yonsei, 9h tối ngày 13, tại Đại học Kyungwon, ngày 26, đại học Dankook, ngày 27 Đại học Chung-Ang, chúng mình sẽ đến nhé! Let’s go party!

Categories: DARAholic, Twitter/Me2day | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[me2day] Dara update

  1. that’s great1 dara’s is number 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: