[CF] 2NE1 x Adidas Originals All in CF

credit:

credit:

Categories: 21Tube | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[CF] 2NE1 x Adidas Originals All in CF

  1. woaa ~

  2. [F]uurin.sad

    tuyệt nhất ~ đỉnh nhất ~ đẹp nhất ~ túm lại nah nhất nhất trong nhữg CF của các gái ^^~

    đầu tiên nah nhữg giừ đó rất mệt ~ rất nhạt ~ hơi nản 1 tí, tất nhiên k buôg xuối

    nhưg sau đó thì sức sống lại mạnh mẽ :”>~

    sân khaúa như nah cái j` đó tuyệt vời nhất ấy :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: