[06.05.11] 2NE1TV Season 3 teaser

Categories: 21Tube | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[06.05.11] 2NE1TV Season 3 teaser

  1. Sun

    2NE1 TV ss3 đợi mãi có teaser r` :))
    Cái đoạn teaser đúg là làm cho ntaz phải ngóg mà~

  2. *đi zô-gào thét* mún coi 2NE1 ss 3 quá đi !!! mới coi teaster đã ghiền rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: