[Vietsuß]Park Bom’s me2day 290411

PARK BOM’S ME2DAY

V-Trans: Crow
Timer: Crow
Encoder: Crazy Fun
Uploader: Crow + Crazy Fun

BROUGHT TO YOU BY TO ANYONE SUB – ƬӨЦᄃΉ 2NE1
DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT FULL CREDITS


DOWNLOAD:

1|2|3|4|5|6|7

ONLINE
Categories: Documentary, To AnyOne Sub | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[Vietsuß]Park Bom’s me2day 290411

  1. EyeHolding

    OMG, không thể nào nhanh hơn.
    Me2Day này như 2NE1 TV Season vậy.
    Nghe tin vì service Naver hôm đó bị nghẽn nên Bom và Dara đã cập nhật Me2Day để trả lời câu hỏi của fans.
    Bắp Bom ơi, làm ơn, đứng xa camera tí, cứ như là đang ở thế giới gương cười vậy, keke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: