Daily Archives: 28/04/2011

[28.4.11] YG Life đưa ra thông tin chi tiết về Don’t Cry live

Source: YG-Life Blog
Shared by allkpop
Vtrans by Hye Min@touch2ne1

Photobucket

Sau nhiều lần đưa tin trong những ngày gần đây, YG Entertainment cuối cùng cũng đã tiết lộ thông tin chi tiết về màn biểu diễn ‘Don’t Cry‘ của Bom vào thứ 6 trên YG-Life Blog.
Continue reading

Categories: Trans, YG-Life | 6 Comments

[YG Life] Xác nhận Park Bom sẽ lên stage vào thứ 6

https://i0.wp.com/www.yg-life.com/wp-content/uploads/2011/04/parkbom_live_4.gif

haha, bố già thật là hiểm, xx bank 😀 😀 😀

Trans:

Continue reading

Categories: YG-Life | Tags: | 6 Comments

%d bloggers like this: