Daily Archives: 26/04/2011

[26.04.11] YG Life update

Link: http://www.yg-life.com/

E-trans by DC2NE1

V-trans Hye Min@touch2ne1

Photobucket

“Mọi người có muốn xem live bài “Don’t cry” của Park Bom ko?”

Categories: BOMbshell, YG-Life | 8 Comments

[Info] Top 5 CD của thần tượng theo bình chọn của các nhà phê bình âm nhạc

Source: Dazed Korea via forevershiningshinee
Translation: jujugal
Credits:HelloKpop + devotedtothesun

Shared by 21bangs

Vtrans by Hye Min@touch2ne1
Photobucket

Continue reading

Categories: Info/News | 3 Comments

[26.04.11] Minzy’s twitter update

cr: Minzy’s twitter & GEE@YGL
V-trans by Hye Min@touch2ne1

Photobucket

Continue reading

Categories: 21Tube, MINja, Twitter/Me2day | Leave a comment

[26.04.11] Top 10 thần tượng nữ gợi cảm nhất của KPop theo bình chọn của MTV Korea

Source: mtvk.com
Thanks to: xoxo2shy@twitter

Shared by 21bangs

V-trans by Hye Min@touch2ne1
Photobucket Continue reading

Categories: BOMbshell, Info/News | Tags: | 4 Comments

[Photos] DaZy tại cửa hàng Etude

Categories: Photos | 3 Comments

%d bloggers like this: