Daily Archives: 16/04/2011

[16.04.2011] DARA tại Đại học Yonsei

Credits: mimmeee + DCpinkMIC
Re-up by Rờm @ TOUCH2NE1
DO NOT HOT LINK!

Continue reading

Categories: DARAholic, Photos | 12 Comments

[News] YG sẽ tiết lộ thông tin comeback của 2NE1 vào ngày 18

Ngày hôm qua, một hình ảnh đã được đăng trên blog chính thức của YG với thông điệp “2NE1 coming soon”, gợi ý rằng girlgroup máu lửa này đang chuẩn bị cho sự trở lại sắp tới.Hôm nay, từ một đại diện của YG Ent phát biểu “Chúng tôi sẽ tiết lộ chi tiết về sự trở lại của 2NE1 vào ngày 18. Từ sau album của năm ngóai, các cô gái này đã làm việc liên tục cho album mới này. Hãy đóan trước những bài hát mới này nhé”
Continue reading
Categories: Info/News, Trans | 16 Comments

[16.04.2011] Nikon P300 ‘Red Carpet Ver.’ (30s) + BTS

Nikon P300 ‘Red Carpet Ver.’

Continue reading

Categories: 21Tube, DARAholic | Leave a comment

[15.04.11] Darong’s UFO reply

Photobucket

Continue reading

Categories: DARAholic | 3 Comments

%d bloggers like this: