[16.4.2011] Dara @ me2DAY CF

Categories: 21Tube, DARAholic | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “[16.4.2011] Dara @ me2DAY CF

 1. Aaaaaaaaaaa dễ thương quá đi mất ❤
  Vừa quảng cáo cho me2day vừa quảng cáo cho album của 5 zai, cái CF này siêu hay…lại có nhạc nền là Love Song nữa chứ hô hô hô :))
  Trông nàng nhắng dễ sợ ❤

 2. Sun

  cái CF nài một mũi tên bắn trúng 2 đích gê haz :))
  Song song 2 quảng cáo cho me2day và album của zai :))
  YG nhà mềnh chiến lược gê gớm :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: