[12/4/2011] 2NE1 và BIGBANG sẽ biểu diễn tại “Angel Price Music Festival”

2NE1Big Bang của YG Entertainment, cùng với những ngôi sao khác sẽ biểu diễn tại “Angel Price Music Festival” vào ngày 17 tháng 4!

 

2NE1 MBLAQ sẽ bắt đầu biểu diễn lúc 4:30pm và kết thúc lúc 5:30pm, trong khi đó Big Bang sẽ biểu diễn từ 6:30 đến 7:30!

 

Credit: iBB

Vtrans by Pikadora@Touch21bj

DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT PERMISSION

Categories: Info/News, YG Family | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “[12/4/2011] 2NE1 và BIGBANG sẽ biểu diễn tại “Angel Price Music Festival”

  1. milk-bom

    có kênh nào tt trực tiếp kô zậy?

  2. mrshink95

    2NE1 + MBLAQ = ??? Tại sao ko để 2NE1 diễn chung BIGBANG, sợ sập nhà đài do lượng khán giả quá đông à =))

  3. hehe 2NE1 với MBLAQ hay với Big Bang đều hợp hết
    mà Big Bang với ai vậy :-s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: