Daily Archives: 12/04/2011

[12/4/2011] 2NE1 và BIGBANG sẽ biểu diễn tại “Angel Price Music Festival”

2NE1Big Bang của YG Entertainment, cùng với những ngôi sao khác sẽ biểu diễn tại “Angel Price Music Festival” vào ngày 17 tháng 4!

 

2NE1 MBLAQ sẽ bắt đầu biểu diễn lúc 4:30pm và kết thúc lúc 5:30pm, trong khi đó Big Bang sẽ biểu diễn từ 6:30 đến 7:30!

 

Credit: iBB

Vtrans by Pikadora@Touch21bj

DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT PERMISSION

Categories: Info/News, YG Family | 3 Comments

%d bloggers like this: