[10.04.11] Bom’s me2day update

Source: Bom’s mitu

Credit: zeelisious@YGL

V-trans by Hye Min@touch2ne1

Photobucket

Bức ảnh này được bí mật chụp khi bọn mình còn ở Anh ke ke ke Ai đây nhỉ??? Ke ke

Categories: BOMbshell, Twitter/Me2day | Tags: | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “[10.04.11] Bom’s me2day update

  1. Là Minzy ♥

  2. Zy chứ ai… Nhìn Bom hài phết… hehe

  3. mợ dễ thương wá đi .>..,<.

  4. Minzy chứ ai nữa..^ ^Nhìn mặt cô Bom hài quá…he he

  5. BJ.AppleW

    Oh cai’ met. kia`….iu chu*a…..dung’ la` BOM unnie ma` lam` mat. xa^u’ cung~ xinh ….

  6. Baby Bu

    Ôi mẹ Xuân, yêu đến thế là cùng 😡

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: