[09.04.11] Minzy’s twitter update

Source: Minzy’s Twitter Update | YoungDeuk’s Twitter Update
Reuploaded by: zeelisious@YGLadies.com

V-trans by Hye Min@touch2ne1

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION


Photobucket

Photobucket@HitechMain Anh phấn khởi quá đấy hở ke

 

Photobucket@mingkki21 Nếu em nhận ra đồ rán mùa này của Lot****ia tuyệt thế nào, Mingkki ạ, em cũng sẽ phải kêu lên “kya><” như này thôi, đó được gọi là hạnh phúc riêng của mỗi người đấy ke ke …

Categories: MINja, Twitter/Me2day | 1 Comment

Post navigation

One thought on “[09.04.11] Minzy’s twitter update

  1. kimny

    Bé Minki nhà chúng ta cực thân với KwonTwin. Thế mà lên stage có nhìn, nói với nhau lời nào haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: