2NE1 quyết định hoãn kế hoạch debut ở Nhật vô thời hạn

Source: http://osen.mt.co.kr/news/view.html?gid=G1103160244
Translated by: knucklepink@WeLoveDara.com/ BlackjackBelle@OhDara.com/ knucklepink@YGLadies.com
V-trans by CrazyFun@Touch2NE1.info
Take it out with full credit

 

2NE1 đã hoãn kế hoạch debut ở Nhật vô thời hạn

2NE1 đã được chuẩn bị để ra mắt single “Go Away” vào ngày 11, 8PM trên Asahi TV’s “Music Station”. Nhưng vào chiều hôm đó, một trận động đất 8,8 độ richter tấn công, dẫn đến chương trình phát sóng buộc phải hủy bỏ.

Bởi vì thiên tai này, 2NE1 đã không thể debut ở Nhật nữa, họ trở về Hàn Quốc ngày hôm sau, 12.03.

Cuối cùng, 2NE1 buộc phải hoãn việc debut ở Nhật gần như vô thời hạn. Đại diện của YG Entertainment cho biết, “Vì tình hình bây giờ của Nhật Bản nên việc debut bắt buộc phải huỷ bỏ, một số vấn đề ảnh hưởng đến việc debut trong tương lai. Và vì vậy chúng tôi đã đi đến một quyết định đó. Hơn nữa , chúng tôi cảm thấy rằng việc giúp đỡ để hỗ trợ Nhật Bản là quan trọng hơn nhiều Vì vậy, đầu tiên tôi muốn nói rằng việc ra mắt tại Nhật đã bị hoãn vô thời hạn”.

Ngoài ra, “Bởi vì lịch trình của 2NE1 dành riêng cho các hoạt động Nhật Bản đã bị hủy bỏ, chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian cho các hoạt động trong nước” gợi ý về việc tập trung nỗ lực vào các hoạt động trong phạm vi cả nước.

Trong khi đó, YG Entertainment đã ủng hộ 500 triệu Won cho quỹ cứu trợ khẩn cấp của Nhật Bản.

Categories: Info/News, Trans | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: