[30.03.11] Minzy’s Twitter

Source: Minzy’s twitter
Cre + Engtrans: 21Bangs
V-trans by
Donkihochea@touch2ne1.info
TAKE IT OUT WITH FULL CREDITS

 

Quote:
Những ngày này.. Có một cô gái xuất hiện trong đầu tôi và tôi rất nhớ cô ấy.. Cô ấy.. là.. bạn cùng phòng của tôi..! Dạo này cô ấy rất bận.. còn tôi thì rất nhớ cô ấy!
Quote:

Có bao nhiêu trang trong cuộc đời tôi nhỉ ?.. Tôi chỉ mới đọc phần dẫn truyện, và mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu


Categories: MINja | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: