Daily Archives: 01/04/2011

[31.03.11] Minzy’s Twitter

Quote:
Ngôi nhà mới cho những con Gundam. Tôi đã để chúng trong phòng ngủ khi đang tạo ngôi nhà mới cho chúng, nhưng hôm nay tôi đã lấy chúng ra và cho chúng về ngôi nhà của mình. Tôi rất nhớ chúng, vì khi tôi gặp chúng, chúng thường bị đứng lệch vị trí vốn có của mình và đôi khi còn rơi xuống nữa. Tôi cần một người có thể chăm sóc cho chúng!
Categories: MINja | Leave a comment

[30.03.11] Minzy’s Twitter

Source: Minzy’s twitter
Cre + Engtrans: 21Bangs
V-trans by
Donkihochea@touch2ne1.info
TAKE IT OUT WITH FULL CREDITS

 

Continue reading

Categories: MINja | Leave a comment

[23.03.11] Minzy’s Twitter

Source: Minzy’s Twitter
E-trans: GEE@YGLadies.com
Vtrans by CrazyFun@touch2ne1.info
TAKE IT OUT WITH FULL CREDITS

 

Khoảng 5 năm trước đây, Bom unnie đã đánh dấu sinh nhật của cô ấy trên lịch của Ssabu-nim ke ke

Categories: MINja | Leave a comment

%d bloggers like this: