Daily Archives: 09/03/2011

[09.03.11] Sandara Park và phong cách “Người phụ nữ thành thị” tại sân bay

Full credits: : http://news.nate.com/view/20110309n21206 & knucklepink@WeLoveDara/ BlackjackBelle@OhDara
Vtrans by Hye.Min@touch2ne1.info
DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT PERMISSION

Thành viên nhóm nhạc nữ 2NE1, Sandara Park, đã tiết lộ phong cách thời trang tại sân bay mới mẻ của mình.

Photobucket Continue reading

Categories: DARAholic, Info/News | Tags: | Leave a comment

[09.03.11] Dara’s Me2day Updates

Source: Dara’s Me2day

Credits: knucklepink@WeLoveDara/ BlackjackBelle@OhDara and bestdj@ygladies.com

Vtrans by Jilinh@touch21bj.wordpress.com

DO NOT TAKE IT OUT WITHOUT PERMISSION

Continue reading

Categories: Trans, Twitter/Me2day | Leave a comment

%d bloggers like this: