[07.03.2011] DARA’s UFO

Credit: OfficialDaragon + WeLoveDara
Eng translated by: Winggerdinggers@Daragon-Hideout.com

Vtrans by Guii@touch2ne1.info
TAKE IT OUR WITH FULL CREDIT

Q: Unnie muốn làm gì vào những ngày mưa? (ngồi vào bàn uống trà mà người hâm mộ đặt cho bạn và nhìn ra ngoài cửa sổ? )
A: Trời đang mưa rất to nhưng unnie lại không có ô vì vậy unnie đang phải mặc áo khoác của bạn trai và cùng nhau chạy dưới mưa???? kyahhh

Q: Hôm nay, em đang định đến và xem 2NE1 biểu diễn nhưng em không thể đi được bởi vì em không đủ tuổi vị thành niên. Unnie không thể nhìn thấy em ở bãi đậu xe?
A: Hrrrr! Lần tới em nên gọi unnie thật to “DARA YAHHHH”

Categories: DARAholic | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: